Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ) is hulpverlening waarvoor een aanmelding nodig is door een jeugdhulpaanbieder of via een specifieke aanmeldprocedure waarbij het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort nodig zijn.

Een jongere of ouder kan niet zelf naar de toegangspoort stappen om een aanvraag te doen: dat moet via een hulpverlener, de zogenaamde contactpersoon-aanmelder.

NRTJ is erg gespecialiseerd en vaak erg intensief en ingrijpend. Daarom verloopt dit via de toegangspoort, dat neemt de tijd om uitgebreid te onderzoeken of het gevraagde aanbod effectief nodig en wenselijk is.

NRTJ gaat vooral over verblijf in:

  • voorzieningen binnen de sector van de jeugdhulp (Opgroeien);
  • multifunctionele centra van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 

Andere vormen van NRTJ zijn:

Verder is er nog jeugdhulp die niet gevat wordt door de integrale jeugdhulp. In dat geval gaat het vooral over jeugdpsychiatrie, drugshulpverlening …