Jongerenbrochure 'Jij en de jeugdrechtbank'

De jeugdrechtbank treedt op als een minderjarige een delict heeft gepleegd of als een minderjarige in een moeilijke, ingewikkelde situatie leeft én als hulp voor hem of voor zijn ouder(s) noodzakelijk maar op vrijwillige basis niet mogelijk is. Iemand kan dus ook voor de jeugdrechter komen als hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. De jeugdrechtbank kan ook een hoogdringende maatregel nemen wanneer een jongere of andere leden van het gezin in acuut gevaar verkeren. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is. Uitzonderlijk komt de jeugdrechtbank ook tussen als ouder(s) niet doen wat van hen wordt verwacht.

Jij en de jeugdrechtbank