Consulto

Consulto is een instrument voor consult-teams van het ondersteuningscentrum jeugdzorg om consultvragen te registreren.

 Deze applicatie laat toe:

  • cijfergegevens te genereren die aantonen hoeveel vragen tot consult er gesteld worden op regionaal en Vlaams niveau;
  • op te volgen welke soort vragen er gesteld worden, wat de uitkomst is en hierover in gesprek te gaan op het consultteam.