E-dossier

Ieder kind in Vlaanderen heeft het recht om kansrijk op te groeien. Daarbij staat het kind of de jongere, samen met het gezin, centraal. Is er een bepaalde nood of hulpvraag? Dan staan verschillende hulpverleners en diensten klaar. Zij werken zo goed mogelijk samen om een antwoord te bieden op de hulpvraag of ondersteuningsnood van het gezin.

Samenwerken omvat ook het delen van bepaalde gegevens, om samen de best mogelijke zorg te bieden. Daarom is e-Youth ontwikkeld, het centraal platform voor het delen van een aantal feitelijke gegevens tussen hulpverleners.

Een cliëntdossier wordt steeds gekoppeld aan een rijksregisternummer. Dan worden ook de officiële adresgegevens opgehaald uit het rijksregister. Deze zijn niet aanpasbaar. De gebruiker van een systeem kan wel een verblijfsadres, telefoonnummer en e-mailadres invoeren, om kind, jongere of gezin vlot te kunnen contacteren. Omdat deze gegevens kunnen veranderen, worden deze nu aanpasbaar, en centraal verzameld en gedeeld. Als een hulpverlener bv. verneemt dat een telefoonnummer is gewijzigd, wordt deze aanpassing zichtbaar in alle cliëntdossiers in INSISTO, Domino, Binc en 1G1P. Als de gegevens al bestaan in e-Youth, zullen ze bij aanmaak van een nieuw dossier automatisch worden opgenomen. De hulpverlener moet dit dus niet meer apart registreren, maar kan volstaan met een toets bij de jongere of ouder of de gegevens nog actueel zijn. Hierdoor beschikken de gebruikers van alle systemen die momenteel gekoppeld zijn met e-Youth steeds over de meest recente contactgegevens.

Meer informatie