Domino

Domino staat voor het dossier minderjarigen opvolgingssysteem. Dit wordt gebruikt door de eigen diensten Jeugdhulp van Opgroeien, met name de consulenten van de ondersteuningscentra jeugdzorg of sociale diensten jeugdrechtbank en de hulpverleners binnen de gemeenschapsinstellingen. In deze webtoepassing worden de dossiers van minderjarigen bijgehouden en beheerd. Een dossier in Domino bestaat uit een administratief en pedagogisch luik. In het administratief luik worden alle gegevens van een cliënt en zijn context bijgehouden en worden betrokken hulpverleningsdiensten en beslissingen geregistreerd. In het pedagogisch luik wordt inhoudelijke informatie geregistreerd en bijgehouden. Dit alles om ervoor te zorgen dat de minderjarige goed opgevolgd en geholpen kan worden.

Verder kunnen jeugdhulpaanbieders een motivatiedocument voor een gemandateerde voorziening indienen via Domino.

  •  de lijst motivatiedocumenten opvolgen binnen de jeugdhulporganisatie of gemandateerde voorziening;
  •  nieuwe aanmeldingen creëren aan de hand van een motivatiedocument;
  •  motivatiedocumenten wijzigen;
  •  motivatiedocumenten versturen naar de gewenste gemandateerde voorziening;
  •  motivatiedocumenten verwijderen.

  Een volledige handleiding over hoe Domino werkt, vind je via de knop ‘online help’, rechtsboven in de applicatie zelf.

  Nog vragen over Domino?
  Contacteer domino@vlaanderen.be.