Zakgeld

Als je geplaatst bent, heb je recht op zakgeld (vanaf 6 jaar). Uitzonderingen hierop zijn minderjarigen die zelfstandig wonen en minderjarigen met een netto maandinkomen hoger dan 214,78 euro. Ook wie in een voorziening met erkenning door het VAPH verblijft, heeft enkel recht op zakgeld als de plaatsing verloopt via een gemandateerde voorziening (ondersteuningscentrum jeugdzorg of vertrouwenscentrum kindermishandeling) of de sociale dienst jeugdrechtbank.

Het zakgeld is vrij te besteden.

Sinds januari 2022 zijn de tarieven bepaald als volgt:

Leeftijd

Bedrag per maand

6-8 jaar

6,55 euro

8-12 jaar

13 euro

12-14 jaar

26 euro

14-16 jaar

39,05 euro

16-18 jaar

52,05 euro

18-20 jaar

65,10 euro

Bij pleegzorg is het zakgeld geïntegreerd in de kostenvergoeding. Pleegouders maken zelf keuzes rond het zakgeld, onder meer rekening houdend met de situatie van de eigen kinderen.