Zakgeld

Als je geplaatst bent, heb je recht op zakgeld (vanaf 6 jaar). Uitzonderingen hierop zijn minderjarigen die zelfstandig wonen en minderjarigen met een netto maandinkomen hoger dan 206,45 euro. Ook wie in een voorziening met erkenning door het VAPH verblijft, heeft enkel recht op zakgeld als de plaatsing verloopt via een gemandateerde voorziening (ondersteuningscentrum jeugdzorg of vertrouwenscentrum kindermishandeling) of de sociale dienst jeugdrechtbank.

Het zakgeld is vrij te besteden.

Sinds februari 2020 zijn de tarieven bepaald als volgt:

Leeftijd

Bedrag per maand

6-8 jaar

6,30 euro

8-12 jaar

12,50 euro

12-14 jaar

25 euro

14-16 jaar

37,55 euro

16-18 jaar

50,05 euro

18-20 jaar

62,60 euro

Bij pleegzorg is het zakgeld geïntegreerd in de kostenvergoeding. Pleegouders maken zelf keuzes rond het zakgeld, onder meer rekening houdend met de situatie van de eigen kinderen.