Zakgeld

Als je geplaatst bent in een voorziening Jeugdhulp, heb je recht op zakgeld (vanaf 6 jaar). Uitzonderingen hierop zijn minderjarigen die zelfstandig wonen en minderjarigen met een netto maandinkomen hoger dan 246,71 euro.

Ook wie in een voorziening met erkenning door het VAPH verblijft, heeft enkel recht op zakgeld na een plaatsing door een gemandateerde voorziening (ondersteuningscentrum jeugdzorg of vertrouwenscentrum kindermishandeling) of sociale dienst jeugdrechtbank.

Het zakgeld is vrij te besteden.

Sinds mei 2024 zijn de tarieven bepaald als volgt:

LeeftijdBedrag per maand
6-8 jaar7,50 euro
8-12 jaar14,95 euro
12-14 jaar29,90 euro
14-16 jaar44,85 euro
16-18 jaar59,80 euro
18+74,80 euro

Bij pleegzorg is het zakgeld geïntegreerd in de kostenvergoeding. Pleegouders maken zelf keuzes rond het zakgeld, onder meer rekening houdend met de situatie van de eigen kinderen.