Zakgeld

Als je geplaatst bent in een voorziening Jeugdhulp, heb je recht op zakgeld (vanaf 6 jaar). Uitzonderingen hierop zijn minderjarigen die zelfstandig wonen en minderjarigen met een netto maandinkomen hoger dan 241,88 euro.

Ook wie in een voorziening met erkenning door het VAPH verblijft, heeft enkel recht op zakgeld na een plaatsing door een gemandateerde voorziening (ondersteuningscentrum jeugdzorg of vertrouwenscentrum kindermishandeling) of sociale dienst jeugdrechtbank.

Het zakgeld is vrij te besteden.

Sinds november 2023 zijn de tarieven bepaald als volgt:

Leeftijd

Bedrag per maand

6-8 jaar

7,35 euro

8-12 jaar

14,65 euro

12-14 jaar

29,30 euro

14-16 jaar

43,95 euro

16-18 jaar

58,60 euro

18+

73,35 euro

Bij pleegzorg is het zakgeld geïntegreerd in de kostenvergoeding. Pleegouders maken zelf keuzes rond het zakgeld, onder meer rekening houdend met de situatie van de eigen kinderen.