Onderwijs in een publieke jeugdinstelling

Als je kind in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum is geplaatst, kan het tijdelijk niet naar school gaan. Daarom biedt de instelling zelf onderwijs aan.

Je kind blijft evenwel op school ingeschreven. Met een officieel attest is een verblijf in een publieke jeugdinstelling voor de school een geldige reden tot afwezigheid. Bij de documenten die je toegestuurd krijgt bij opname van je kind, bevindt zich ook een verblijfsattest voor de school. Bezorg dat aan school en dan is je kind wettig afwezig, blijft het ingeschreven op school en voldoet het aan de wet op de leerplicht. Jouw kind kan er na zijn verblijf gewoon terugkeren, tenzij het definitief werd uitgesloten als tuchtmaatregel. Je mag je kind dus niet uitschrijven op school en moet ervoor zorgen dat het bij de start van een nieuw schooljaar ingeschreven blijft.

De gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum zal – indien je zoon/dochter hiervoor de toelating geeft – contact opnemen met de school om afspraken te maken over de leerstof. Liggen er schoolboeken thuis of kan je deze ophalen op school? Dan kan je deze meebrengen tijdens de bezoekmomenten.

Formulieren waarvan een deel door de school moet worden ingevuld (bv. van het Groeipakket), moeten worden ingevuld door de school van jouw zoon/dochter.

Blijft een leerling nog op school ingeschreven als hij verblijft in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum?

Ja, tenzij hij op school definitief werd uitgesloten.

Omdat mijn kind in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum is geplaatst, vraagt de school mij een verblijfsattest. Waar vind ik dat?

Wanneer jouw kind wordt geplaatst, ontvang je een bundel met informatie, brieven en documenten. Eén daarvan is het verblijfsattest dat aan de school van je kind moet worden bezorgen. Met dit attest is jouw zoon/dochter gewettigd afwezig op school en blijft het in orde met de leerplicht. Ben je het  verblijfsattest kwijt? Vraag dan een kopie aan de instelling.

Mijn kind is geplaatst. Wat gebeurt er met zijn schooltoelage?

Als je het verblijfsattest aan de school hebt bezorgd, is je kind in orde met de leerplicht. Zijn verblijf in de gemeenschapsinstelling heeft dan geen invloed op zijn schooltoelage.

Ik krijg formulieren waarvan een deel door de school moet worden ingevuld (Groeipakket …). Moet ik deze aan de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum bezorgen?

Nee, u moet deze laten invullen door de school waar jouw kind is ingeschreven.

Met welke vragen kan ik bij de onderwijsdirecteur van de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum terecht?

Met elke vraag over de schoolloopbaan van jouw kind kan je terecht bij de onderwijsdirecteur van de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum. Hij zal je graag verder helpen of doorverwijzen naar de persoon die je kan antwoorden.

Kan mijn zoon/dochter in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum zijn studierichting verderzetten?

Als jouw zoon/dochter hiervoor de toestemming geeft, neemt de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum contact op met de school om een basisprogramma af te spreken. De gemeenschapsinstelling kan echter niet alle mogelijke vakken of studierichtingen aanbieden.

Wat met examenperiodes?

In overleg met de school kan geregeld worden dat je zoon/dochter in de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum de examens aflegt.

Kan mijn zoon/dochter vanuit een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum naar zijn eigen school gaan?

Jouw zoon of dochter krijgt les in de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum. Als je kind hiervoor de toestemming geeft, gebeurt dit in overleg met zijn school. Afhankelijk van het pedagogisch traject en mits toestemming van de jeugdrechter, kan het vanuit de gemeenschapsinstelling school lopen in zijn eigen school.

Wie betaalt de schoolrekeningen?

Schoolrekeningen vloeien niet voort uit de plaatsing in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum. Jij blijft als ouder verantwoordelijk voor het betalen van de schoolrekeningen.

Meer weten? Neem een kijkje in de rubriek Organisaties.