Onderwijsaanbod

Het onderwijs binnen de gemeenschapsinstellingen valt onder de noemer huisonderwijs en is gericht op:

  • de ontplooiing van de persoonlijkheid en talenten van de jongere;
  • de voorbereiding van de jongere op een actief leven als volwassene;
  • eerbied voor de culturele waarden van de jongere en anderen;
  • respect voor de grondrechten van de mens.

Het domein school of werk kan ook elementen bevatten die de kans op recidive verhogen. Daarom is er aandacht voor eventueel storend gedrag in en rond de klas, problemen met leerkrachten of medeleerlingen, spijbelgedrag en – voor de leerlingen uit deeltijdse onderwijssystemen – het niet zoeken naar een arbeidsplaats.

De modules binnen de gemeenschapsinstellingen omschrijven ook het onderwijsaanbod:

Meer info?