Vlaams detentiecentrum

Er zijn twee soorten publieke jeugdinstellingen in Vlaanderen:

Minderjarigen komen enkel in het Vlaams detentiecentrum terecht na uithandengeving door een jeugdrechter. Dat betekent dat de jongere niet langer onder de bepalingen van het jeugddelinquentierecht valt maar de gewone strafrechtelijke procedure voor meerderjarige delictplegers doorloopt.

Dit kan enkel als de minderjarige minstens 16 jaar was op het moment van het delict. Er moet ook eerder een maatregel of herstelgericht aanbod zijn opgelegd of het gaat om een heel zwaar delict. De jeugdrechter beoordeelt de situatie steeds in functie van de persoonlijkheid van de minderjarige, zijn omgeving en zijn maturiteit.

Uithandengeving is een uitzonderlijke maatregel. Er wordt gepoogd om minderjarigen die feiten pleegden, zoveel mogelijk te helpen binnen de mogelijkheden van het jeugddelinquentierecht en de jeugdhulp.

Wat?

Het Vlaams detentiecentrum telt 34 cellen, verdeeld over twee secties in één vleugel.

  • Sectie 1 voor uithanden gegeven jongeren. Een Vlaams team – behorend tot Opgroeien - voert de detentie uit, zowel op administratief vlak als wat betreft hulp- en dienstverlening, begeleiding en veiligheid.
  • Sectie 2 voor jonge gedetineerden. De jongeren zijn veroordeeld tot korte straffen, verblijven illegaal in het land en worden teruggezonden naar hun land van herkomst. Een federaal team voert de detentie uit, zowel administratief als op vlak van veiligheid;

Deze twee groepen blijven strikt gescheiden van elkaar.

Voor wie?

Voor uithanden gegeven jongeren.

Hoe?

Enkel de jeugdrechter kan een jongen die een delict heeft gepleegd en die 16 jaar of ouder is, plaatsen in het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard.

Door wie?

Het Vlaams detentiecentrum maakt deel uit van Opgroeien, wat betreft de afdeling voor de uithanden gegeven jongeren.