Vlaams detentiecentrum

Er zijn twee soorten publieke jeugdinstellingen in Vlaanderen:

Minderjarigen komen in het Vlaams detentiecentrum terecht na uithandengeving door een jeugdrechter. Dat betekent dat de jongere niet langer onder de bepalingen van het jeugddelinquentierecht valt, maar de gewone strafrechtelijke procedure voor meerderjarige delictplegers doorloopt.

Dit kan enkel als de minderjarige minstens 16 jaar was op het moment van het delict. Er moet ook eerder een maatregel of herstelgericht aanbod zijn opgelegd, of het gaat om een heel zwaar delict. De jeugdrechter oordeelt altijd in functie van de persoonlijkheid van de minderjarige, zijn omgeving en zijn maturiteit. Doorslaggevend hierbij is de bevinding dat de jongere niet meer vatbaar is voor het beschikbare pedagogische aanbod.

Uithandengeving is een uitzonderlijke maatregel. Er wordt gepoogd om minderjarigen die feiten pleegden, zoveel mogelijk te helpen binnen de mogelijkheden van het jeugddelinquentierecht en de jeugdhulp.

Wat?

Het Vlaams detentiecentrum is een aparte vleugel binnen de gevangenis van Beveren. Een Vlaams team – behorend tot Opgroeien - voert de detentie uit, zowel op administratief vlak als wat betreft hulp- en dienstverlening, begeleiding en veiligheid.

Voor wie?

Voor uithanden gegeven jongens.

Hoe?

Een jongen die een delict heeft gepleegd en 16 jaar of ouder is, kan alleen in het Vlaams detentiecentrum worden geplaatst wanneer zijn aanhouding wordt bevolen door een gerechtelijke instantie voor volwassenen, nadat de jeugdrechter de uithandengeving heeft uitgesproken.

Door wie?

Het Vlaams detentiecentrum maakt deel uit van Opgroeien, afdeling Gemeenschapsinstellingen.