Normalisatie ambulante, mobiele en residentiële Jeugdhulp vanaf 15 juni

Een gezin spelend in de zetel.

De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni 2020 leiden tot een normalisatie van alle werkvormen binnen de voorzieningen jeugdhulp, CKG en pleegzorg vanaf 15 juni 2020. Elke voorziening kan – volgens de eigen inzichten, mogelijkheden en beperkingen – de strategie voor de terugkeer naar de meer genormaliseerde werkzaamheden zelf bepalen.

Er zijn algemeen geldende maatregelen die daarbij blijvend in acht moeten worden genomen. Deze richtlijnen vervangen alle eerdere richtlijnen (behalve de richtlijnen bij een corona-uitbraak en de zomerkampen, en wat over deze thema’s is aangegeven in voorgaande communicaties).

Alle ambulante, mobiele en residentiële hulp- en dienstverlening is opnieuw mogelijk, mits toepassing van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. In de context van de jeugdhulp en gezinsondersteuning gelden in het bijzonder de volgende richtlijnen:

  • Algemene hygiënemaatregelen worden maximaal toegepast (handen wassen, ruimtes verluchten en regelmatig poetsen …).
  • Buitenactiviteiten en bezoek in de buitenlucht genieten de voorkeur.
  • De veiligheidsafstand blijft gelden. Wanneer de afstand niet bewaard kan worden, is het dragen van een mondmasker verplicht, met een aantal uitzonderingen (bv. voor kinderen jonger dan 12 jaar).
  • De richtlijnen bij (mogelijke) besmetting en bij outbreak in een residentiële voorziening blijven gelden.
  • Registratie van aanwezigheden en contacten blijft belangrijk in het kader van mogelijk contactonderzoek.
  • Face-to-facecontacten kunnen aangevuld worden met contacten via digitale weg, indien de situatie en context dit toelaten.
  • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
  • In de mate van het mogelijke wordt gewerkt met/in stabiele groepen, zowel van minderjarigen als van medewerkers. Dit betekent niet dat er geen nieuwe opnames kunnen gebeuren.
  • Wat de vakantie en zomerkampen betreft, wordt verwezen naar de richtlijn van 02/06/2020 en het protocol van de Ambrassade.

Meer weten?