Jongerenbrochure 'Jij en het ondersteuningscentrum jeugdzorg'

Hulpverleners sturen in eerste instantie aan op vrijwillige hulpverlening. Als dat niet lukt, en het gaat over situaties die zo onveilig of bedreigend zijn voor een minderjarige dat de hulpverlener het als zijn plicht ziet om toch op te treden, kan hij terecht bij het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ). Het OCJ onderzoekt of het in verontrustende situaties nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten.

Jij en het ondersteuningscentrum jeugdzorg