INSISTO

INSISTO (Informatica systeem Intersectorale toegangspoort) is de applicatie voor het behandelen van vragen tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp voor een minderjarige (het verlenen van een toegangsattest)  en het effectief toewijzen van een hulpaanbod van een voorziening. Dit gebeurt aan de hand van een aanvraagdossier.

  • registreren van de aanvraag (diverse types);
  • aanmaak en opvolging van het aanvraagdossier;
  • identificatie van de cliënt( minderjarige);
  • identificatie van de aanmelder en hulpverleners in erkende voorzieningen;
  • identificatie van de gezinsleden en andere betrokkenen t.a.v. de cliënt;
  • verduidelijken van de zorgbehoefte aan de hand van vraagstelling;
  • verrijking van de aanvraag met bijkomende, soms medische  gegevens die inhoudelijk enkel van toepassing zijn in het kader van de hulpvraag. Er worden geen bredere medische gegevens opgeslagen (met de mogelijkheid om deze informatie enkel beschikbaar te stellen naar medische personen);
  • opstellen en goedkeuren van toegangsattest tot specifieke modules van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
  • zoekmogelijkheid hulpverleners met een specifieke rol (vb. aanmelder, registratieverantwoordelijke);
  • koppelen van de cliënt (minderjarige) aan wachtlijsten;
  • effectieve koppeling van de cliënt aan een voorziening (toewijzing);

  Meer informatie?
  Neem een kijkje bij 'Intersectorale toegangspoort'.