Kinderen betrekken

Meisjes spelen in gordijn

Ook al is het niet makkelijk om in gesprek met kinderen te gaan, het is noodzakelijk. Kinderen moeten weten wat onze rol is en we willen hen een stem geven. We leggen aan het kind uit dat zij of hij de allerbelangrijkste persoon is. 

Wanneer we met gezinnen gaan spreken over moeilijke thema’s zoals mishandeling, misbruik en verwaarlozing, dan bestaat er de grote valkuil dat we de stem van het kind hierin dreigen te vergeten. We hebben schrik om hen nog meer te kwetsen dan reeds het geval is. Signs of Safety is hierin overduidelijk: we spreken met kinderen en niet over hen. We rekenen ook op ouders om het mandaat hiervoor te geven. Zij zijn het immers die met hun beide voeten in de onveilige situatie staan. 

We vragen kinderen hun mening en betrekken hen actief mee in het proces en het traject dat in de eerste plaats over hen gaat: over hun toekomstige veiligheid. Het gesprek aangaan impliceert dat ze mee verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leven, wat niet wil zeggen dat ze zelf en alleen mogen beslissen… We respecteren hun tempo en leggen geen druk: een goed gesprek zegt iets over de verbinding die je maakt, over warmte en respect en niet zozeer over het resultaat. 

Spreken met kinderen betekent ook dat er hen een uitleg wordt gegeven en we vragen ouders om hierin het voortouw te nemen: wat is er precies gebeurd, waarom en vooral ook wat zijn de volgende afspraken en stappen. Kinderen denken vaak dat ze zelf schuld hebben aan onveilige situaties. Een heldere uitleg kan hierin het verschil maken en bedenk dat een beeld of tekening vaak meer zegt dan 100 woorden. 

Meer weten? Bekijk de folder 'Samen op weg naar veiligheid' voor kinderen en jongeren