Partnerschap

Twee vrouwen

Niet alleen het partnerschap en de samenwerking met kinderen, jongeren, ouders en hun netwerk, ook het gedeelde engagement bij professionals vormt een deel van de Signs of Safety benadering. Op deze manier helpen hulpverleners samen ouders en hun netwerk op weg om veiligheid voor hun kinderen te creëren. Die beweging is nodig vanaf het moment dat gezinnen hulp vragen of aangemeld worden tot het moment dat we hen opnieuw los kunnen laten. 

Charter vernieuwd partnerschap binnen jeugdbescherming

Jonge mensen samen

De Vlaamse forumgroep ontwikkelde een gemeenschappelijke taal en visie voor die trajecten waar organisaties en consulenten in die situaties van verontrusting en maatschappelijke noodzaak elkaar ontmoeten in het traject van kinderen en jongeren.

Deze gemeenschappelijke taal en visie vind je verwoord in een aantal uitgangspunten opgenomen in het charter tot vernieuwd partnerschap.

Meer weten? Bekijk de folder 'Samen op weg naar veiligheid' voor ouders en opvoeders, of de folder 'Samen op weg naar veiligheid' voor professionelen.