Netwerk

Twee vrouwen op laptop

Het netwerk rond het gezin is blijvend. Het is daarom van cruciaal belang het netwerk te betrekken. Het bevragen en betrekken van het netwerk kan vanaf het eerste contact met gezinnen. Bijvoorbeeld door te vragen wie kan ondersteunen tijdens het eerste gesprek. Het kan een uitdaging zijn om mensen vanuit het netwerk te betrekken rond de gezinnen waar we mee werken. Maar, het blijft een belangrijk deel van ons werk, want gezinnen hebben nood aan de ondersteuning van een netwerk. We vragen aan ouders om na te denken over welke mensen hen op verschillende manieren kunnen ondersteunen. En ook kinderen kunnen vaak goed aangeven wie hen kan helpen. 

Meer weten? Lees de folder 'Samen aan de slag met jouw netwerk' voor ouders en opvoeders