Onderwijs in een publieke jeugdinstelling

Als je geplaatst bent in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum, volg je les in de instelling zelf. Na je verblijf daar kan je weer terecht in je school, tenzij je er definitief werd uitgesloten.

Kort na je plaatsing zal je samen met de leerlingbegeleider of een leerkracht je schoolloopbaan overlopen. Als je dit toestaat, zal hij ook contact opnemen met je school of het CLB om na te gaan hoe het onderwijs tijdens je plaatsing het beste wordt ingevuld zodat je niet te veel achterstand op school oploopt of om je voor te bereiden op de terugkeer naar school of werk.

Zoals op elke school, zijn klare afspraken, informatie, orde, regelmaat en duidelijke doelstellingen belangrijk om je te helpen groeien in verantwoordelijkheid. Om de samenwerking met leerkrachten en andere jongeren vlot te laten verlopen, gelden wederzijdse rechten, verplichtingen, afspraken en regels. We verwachten dat je je houdt aan de gemaakte afspraken en regels uit het schoolreglement.

Mag ik naar mijn eigen school gaan?

Nee, je volgt les in de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum. Alleen op het moment dat je traject het toelaat en mits toestemming van je jeugdrechter, mag je naar je eigen school of een school in de buurt van de instelling gaan.

Mag ik mijn eigen boeken gebruiken?

Als je je studierichting verderzet, kan je je eigen schoolboeken gebruiken. Als je ervoor de toestemming geeft, spreken we met je school af wat je zeker moet kennen.

Moet ik school in de instelling volgen?

Ja, de onderwijsactiviteiten zijn deel van het dagprogramma in de instelling. Zelfs als je niet meer leerplichtig bent, neem je deel aan de lessen.

Kan ik mijn studierichting verderzetten?

Als je er de toestemming voor geeft, bekijken we samen met je school welke lesinhouden zinvol voor je zijn. De gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kan echter niet alle vakken geven. Het is dus mogelijk dat je je studierichting niet kan verderzetten.

Mag ik eender welke studierichting in de instelling kiezen?

Nee, we houden rekening met wat je reeds volgde.

Mag ik van richting veranderen?

Als de studierichting die je volgt of het werk dat je doet, niet bij jou past, bekijken we samen met jou welke richtingen en beroepen beter bij je passen.

Mag ik mijn eigen schoolmateriaal gebruiken?

Je eigen schoolboeken en -materialen mag je gebruiken als deze in de instelling niet voorradig zijn en je je studierichting verder kan zetten.

Mag ik aan de examens meedoen?

Als je er de toestemming voor geeft, neemt de instelling contact op met je school om afspraken te maken, bv. over het afleggen van examens.

Kan ik een diploma of (deel)certificaat halen?

De gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kan zelf geen diploma’s of (deel)certificaten afleveren. Als je samenwerkt met je school en hun examens aflegt of als je slaagt in de examens van de centrale examencommissie, kan je zo een diploma behalen.

Ik heb een nieuwe school nodig. Gaat de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum die voor mij zoeken?

Nee, het zoeken van een nieuwe school en je inschrijving is een taak van jou en je ouders. We kunnen er wel bij helpen of het CLB vragen om hierbij te helpen.

Meer weten? Neem een kijkje bij de rubriek Organisaties.