Hulpmiddelen voor minderjarigen met een handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen, maar ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet worden aangevraagd.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen helpen om activiteiten waarbij iemand moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een traplift om de trap te overbruggen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning, auto, computer of fiets ... Het VAPH geeft hiervoor tegemoetkomingen.

Meer weten? Neem een kijkje op de VAPH-site.

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH geeft om de assistentie voor een kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Het persoonlijke-assistentiebudget dient om assistenten aan te werven.

Meer weten? Neem een kijkje op de VAPH-site.

Zorgbudget

Het zorgbudget maakt deel uit van de Vlaamse Sociale Bescherming. Het is een budget (ook wel basisondersteuningsbudget genoemd) van 300 euro/maand voor zowel kinderen als volwassenen met een mentale of fysieke beperking, die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze krijgen het automatisch en hoeven het niet aan te vragen.

Meer weten? Neem een kijkje op de site van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Een jongen met een lichamelijke beperking zit in zijn rolstoel en glimlacht breed naar de camera.