Verblijf

Soms is de situatie van een kind of jongere zo moeilijk of is er zoveel zorg nodig, dat hij niet thuis kan blijven en elders onderdak moet krijgen. In dat geval kan een beroep worden gedaan op verblijf in een voorziening of op pleegzorg. Verblijf is residentieel of semi-residentieel, op maat van de noden en mogelijkheden van het kind, de jongere of zijn context.

Sinds maart 2023 is er ook een specifiek aanbod veilig verblijf voor jongeren die door een verontrustende situatie niet in hun thuissituatie of in een open setting kunnen verblijven.

Voor jongeren die een delict hebben gepleegd of hiervan worden verdacht, is ook gesloten jeugdhulp mogelijk. Dat is een plaatsing door de jeugdrechter in een gemeenschapsinstelling of bij uithandengeving in het Vlaams detentiecentrum. 

Een moderne keuken met veel wit en hout. Aan de keukentafel zit een jonge vrouw met een rode trui.