Verblijf

Soms is de situatie van een kind of jongere zo moeilijk of is er zoveel zorg nodig, dat hij niet thuis kan blijven en elders onderdak moet krijgen. In dat geval kan een beroep worden gedaan op verblijf in een voorziening of op pleegzorg. Verblijf is residentieel of semi-residentieel, op maat van de noden en mogelijkheden van het kind, de jongere of zijn context.

Een moderne keuken met veel wit en hout. Aan de keukentafel zit een jonge vrouw met een rode trui.