Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek betekent vraagverheldering.

Het omvat het geheel van methoden en technieken om een ziekte of probleem te kunnen vaststellen. Dit gebeurt veelal multidisciplinair. Dat kan leiden tot een specifieke behandeling of training op maat.

  • Een behandeling is een aanpak van psychische of psychiatrische problemen en bijbehorende sociale problemen.
  • Een training kan een goede aanvulling zijn op een behandeling of begeleiding. Het is een actieve en kortdurende vorm van oefening en educatie samen.
Een groep die een plan van aanpak bespreekt. Er wordt een situatie omschrven op een whiteboard en de discussie gaat over die specifieke situatie en de beste manier om te helpen.