Specifieke situaties

Voor welbepaalde situaties is een specifiek aanbod uitgewerkt. Dat geldt onder meer voor crisissituaties, situaties van verontrusting en situaties die gesloten opvang vragen.

Een jonge, blonde dame knuffelt een jongen. We zien hen langs achteren en zien hoe ze verder wandelen met hun armen rond elkaar.