VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VAPH speelt - waar mogelijk en nodig - flexibel in op een eventueel wijzigende zorgvraag of ondersteuningsnood, en op de overgang van minder- naar meerderjarigheid.

Meer weten? Neem een kijkje op de VAPH-site.