Inspirerende voorbeelden van jeugdhulp in coronatijd

Alle jeugdhulpactoren geven het beste van zichzelf in de coronatijd en gaan tot het uiterste. Nu nog meer dan ooit. Omdat er zoveel inspirerende voorbeelden in het werkveld te zien zijn, is regio Oost-Vlaanderen gestart met een weekblad voor het delen van zoekende, creatieve en inspirerende jeugdhulppraktijken. Ook de uitdagingen voor de reguliere werking komen aan bod, zoals het inzetten van voorheen onbekende online tools in gesprekken met kinderen en ouders, en voor intervisie en supervisie met dezelfde kwaliteitsgaranties. Verder is ook oog voor het perspectief van kinderen, ouders en praktijkwerkers bij de nieuwe werkvormen voor gesprekken en ondersteuning, zonder de sociale en emotionele impact van de coronamaatregelen uit het oog te verliezen. De infokranten tonen met verve aan dat jeugdhulpprofessionelen vindingrijk, wendbaar en veerkrachtig omgaan met de nieuwe realiteit. Het initiatief kent ook in andere regio’s een gevolg. Zo zet ook regio Vlaams-Brabant en Brussel een gelijkaardig initiatief op poten.