Jongerenbrochure 'Jij en de intersectorale toegangspoort'

Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en intensief, bv. een begeleidingstehuis, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een handicap. Hiervoor is een aanmelding nodig bij de intersectorale toegangspoort. Deze onderzoekt dan de vraag naar hulp of ondersteuning. Dit maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk, én biedt de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Doordat alle aanvragen via één toegangspoort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft.

Jij en de intersectorale toegangspoort