CO-ncept Jeugdhulp

Stuurgroep CO-ncept Jeugdhulp 

Aanpak

De stuurgroep komt 5 à 6 keer per jaar samen, met inhoudelijke en procesmatige begeleiding van iDrops. Intussen kwam de stuurgroep al 3 keer bij elkaar: op 30 november, 14 december en 18 januari.

Tussendoor zijn er werkgroepen die specifieke thema’s binnen het globale proces uitwerken. Deze koppelen steeds terug op de stuurgroepmomenten.

Samenstelling

Katleen Castelein (ACT), Hans Paredis (De Patio), Kris Supply (VCLB), Lore Defever en Filip Coussée (OOOC De Luwte), Geert D’haene (DOP), Sofie Ducatteeuw (Jez11), Kim De Ceur (CGG Largo), Karen Lefevere (1G1P Aanzet), Dean Kenes (Arktos), Gerrit Demolder (Buso Sint-Idesbald), Jonas Verbauwhede (Onze Kinderen), Tinne Hollevoet (AZ Delta), Lies Vandenbussche (CAW), Eva Baert (Tordale), Wouter Verschaeve (Groep Intro), Rhonda Provoost (Eerstelijnszone Westkust), Annelies Delaere (vzw O2), Hans Vandelanoote (VCLB), Nele Van Nevel (ACT), Kenneth Vandaele (OC Sint-Idesbald).

 

Wat we doen

De stuurgroep ging aan de slag met de informatie vanuit de kick-off.  Daaruit volgden vijf thema’s die centraal zullen staan in het werken naar een eindproduct binnen de contouren en mogelijkheden van het project ‘De Ideale Wereld’.

Deze thema’s zijn:

  • Hoe kunnen we werken naar één intersectoraal plan per gezin?
  • Is één trajectbegeleider per gezin een oplossing op vlak van duidelijkheid en maatwerk?
  • Hoe kunnen we grotere, intersectorale time-out projecten opzetten?
  • Kan er een intersectoraal aanbod dagbesteding worden uitgewerkt?
  • Hoe kunnen we uitsluitingscriteria wegwerken?

Rond deze thema’s zijn drie werkgroepen gevormd. Thema’s 1 en 2 en thema’s 3 en 4 worden daarbij samen uitgewerkt.

 

Hoe we werken

Stap

Vragen

1. context

Op welke nood/noden spelen we in?
Wat weten we al? Wat weten we nog niet? Wat gaan we onderzoeken?
Wat zijn onze beperkingen? 

2. inzichten doelgroep

Hebben we voldoende zicht op de noden van onze doelgroep?
Hoe beleven zij het huidige aanbod?

3. ontwerpkader

Aan welke vereisten moet onze dienstverlening voldoen?

4. oplossingen uitwerken

Welke doelstellingen streven we na?
Welke oplossingen voldoen aan de noden van de doelgroep en kunnen verder worden uitgewerkt?

5. dienstverlening uitwerken

Uit welke onderdelen bestaat de dienstverlening en wie neemt welke rol op?

6. uittesten

Hoe en met wie kunnen we de dienstverlening op kleine schaal omzetten in de praktijk?

7. evaluatie

Waar moet de dienstverlening bijgestuurd worden?
Wat vindt de doelgroep van de vernieuwde dienstverlening?

8. opschaling

Hoe kunnen we de dienstverlening implementeren op grotere schaal en als structureel onderdeel van het reguliere aanbod?

Momenteel is stap 1 bij de meeste werkgroepen al vrij ver gevorderd, en start stap 2 op.

 

In de toekomst

  • Op korte termijn komen de werkgroepen weer samen. Op 22 maart is de volgende stuurgroep gepland.
  • Na 22 maart zal per thema informatie gegeven worden rond de richting die het inhoudelijk en praktisch uitgaat. Meer nieuws volgt.
  • Er zal absoluut werk gemaakt worden van cliëntvertegenwoordiging. Concrete ervaringen worden meegenomen tijdens het hele proces.

 

In de kantlijn

Deze Ideale Wereld heet CO-ncept Jeugdhulp. De CO daarin slaat op het samen en intersectoraal verhaal. De ‘ncept’ verwijst naar ‘concept’, om te onderstrepen dat het om iets nieuws gaat, dat we willen uitproberen.