Jongvolwassenen

Visietekst jongvolwassenen in precair verblijf

Kwaliteitsvolle hulpverlening is ook voor jongvolwassenen (17 – 25 jaar) in precair verblijf essentieel. De vraag is hoe we kwaliteitsvolle hulpverlening definiëren voor deze doelgroep. Het klassieke CBAW-traject lijkt niet het passende antwoord te zijn op de ondersteuningsnoden van deze jongeren. Het draagt zelfs bij aan de complexiteit van de trajecten en het onzekere toekomstperspectief. Maar wat is het alternatief? De visietekst over jongvolwassenen in precair verblijf geeft een duidelijk kader voor kwaliteitsvolle hulpverlening. De tekst is het resultaat van het samen zoeken en verenigen van diverse visies en praktijken van jeugdhulpactoren en experts, met de stuurgroep niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (met o.a. de koepels, Fedasil, pleegzorg, jeugdhulporganisaties, Opgroeien en dOT vzw) als voornaamste klankbordgroep. Meer weten? Lees de visietekst.

Achtergrond

Het actieplan jongvolwassenen wil de hulpverlening aan jongvolwassenen versterken door in te zetten op verschillende acties, die de continuïteit van de zorg moeten waarborgen.

Jeugdhulp heeft richtlijnen opgesteld om jeugdhulpaanbieders te inspireren om creatief en innovatief met het actieplan aan de slag te gaan. De publicatie van Cachet – Sur ma Route – werd gebruikt als toetssteen.

Daarnaast is de typemodule ‘begeleiding aan jeugdhulpverlaters’ van het algemeen welzijnswerk opgenomen in de moduledatabank. De focus ligt enerzijds op het inzetten van tandembegeleiding voor zorgcontinuïteit, anderzijds op het aanklampend werken en herstellen van vertrouwen in gebroken trajecten.

Er zijn ook specifieke acties opgezet voor jongvolwassenen voor wie  vervolghulp noodzakelijk blijft na de jeugdhulp. Een goed voorbeeld hiervan is de oproep voor de uitbreiding van nieuwe woonvormen en inschakeling van burgerinitiatieven.

Twee jongeren, zittend op een muurtje

Begin 2019 startten in Vlaanderen en Brussel 87 plaatsen binnen kleinschalige wooneenheden, de zogenaamde co-housingprojecten voor jongeren met weinig of geen ondersteunende context,. Er wonen vier tot zes jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) samen die kunnen rekenen op ondersteuning van een begeleider. Het individuele begeleidingstraject volgt het tempo van de jongere en wordt gebaseerd op een ondersteuningsplan. De groepsdynamiek blijft wel een belangrijk aspect. Vrijwilligers – al dan niet ervaringsdeskundigen – worden ingezet om een duurzame context voor elke jongere te bekomen.

De 87 plaatsen zijn niet-rechtstreeks toegankelijk. Dit aanbod is qua inhoud en doelgroep zo specifiek dat er een aparte typemodule ‘begeleiding in een kleinschalige wooneenheid’ in de moduledatabank is ingevoerd. De initiatiefnemers van een kleinschalige wooneenheid kunnen nu dus ook moduleren en instroommogelijkheden aanmaken.

Kleinschalige wooneenheden

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant & Brussel West-Vlaanderen
 • Jeugddorp
 • Den Engel
 • Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen
 • Elegast
 • Emmaüs Antwerpen
 • Zorgbedrijf Antwerpen
 • De Touter
 • Ter Loke
 • De Waaiburg
 • Cirkant
 • MPI Oosterlo
 • Huize Sint-Vincentius
 • De Wiekslag
 • JoLi
 • Lia
 • Steevliet          
 • Amon
 • Stappen
 • Tonuso
 • Ave Regina
 • CAW Brussel
 • CIG Vogelzang
 • Oranjehuis
 • Binnenstad
 • Vereniging Ons Tehuis

Op 1 januari 2019 zijn de (bijkomende) erkenningen voor burgerinitiatieven gestart. Vrijwilligers, onder coaching, supervisie en intervisie van professionals, zetten zich in om duurzame contexten bij kwetsbare jongvolwassenen te creëren. Een burgerinitiatief wordt van bij de start van een hulpverleningstraject als belangrijke partner ingeschakeld.

Burgerinitiatieven

Vlaanderen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
 • Burgersaanzet
 • Sint-Vincentius
 • De Wiekslag
 • Lia
 • Tonuso
 • Vereniging Ons Tehuis
 • Binnenstad

De mogelijkheden van voortgezette jeugdhulp na de 18de verjaardag zijn ook verruimd. Een aantal typemodules in de jeugdhulp kunnen nu worden ingezet tot 25 jaar. Meer info hierover vind je in het nieuwsbericht. Om alles in goede banen te leiden, is een ‘Procedureflow voor aanvragen voortgezette jeugdhulp tot 25 jaar’ opgesteld.

Er is een stijging van 8% in 2019, t.o.v. 2018, van het aantal meerderjarigen in de jeugdhulp, o.a. door de komst van de kleinschalige wooneenheden. De stijging is merkbaar bij alle typemodules, maar lijkt het grootst bij CBAW.

Meer weten over continuïteit in de jeugdhulp?
Neem een kijkje bij Thema’s. Daar vind je informatie over de rondetafels voor kwetsbare jongvolwassenen.