Contact  |

Zorgcontinuïteit

Jeugdhulp zonder breuken is één van de centrale pijlers in de 2.0.-aanpak voor de jeugdhulp in Vlaanderen. De voorbije jaren zijn met het oog op continuïteit tal van initiatieven uitgewerkt:

Zorggarantie en zorgcontinuïteit bij het VAPH

Jongeren die de overstap maken van VAPH-ondersteuning voor minderjarigen naar VAPH-ondersteuning voor meerderjarigen, kunnen hun ondersteuning naadloos verderzetten. Zij krijgen meteen bij de overstap naar meerderjarigenzorg een persoonsvolgend budget ter waarde van de ondersteuning die ze vroeger vanuit het VAPH kregen. Dat geldt bv. voor jongvolwassenen die een multifunctioneel centrum verlaten. Zij ontvangen een budget om hun ondersteuning verder te zetten. Vanaf 2020 geldt dat voor alle jongvolwassenen in een MFC zodra ze 18 worden. Vanaf 17 jaar kan de procedure hiervoor in gang worden gezet.

Opgelet: voor jongeren die naar school gingen, is niet automatisch ook budget voorzien voor dagopvang. Minderjarigen die overdag naar school gingen en dus geen gesubsidieerde dagopvang kregen, kunnen een aanvraag indienen bij het VAPH als ze als meerderjarige dagopvang nodig hebben. Die aanvragen worden ingedeeld in één van de drie prioriteitengroepen.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van het VAPH.