Bezoekregeling

Als je kind in een private voorziening verblijft, heeft het recht op bezoek. De voorziening zelf maakt praktische afspraken met hem, onder meer over de bezoekregeling.

Bij een gedwongen plaatsing moet elke vraag voor verandering van de bezoekregeling voorgelegd worden aan de jeugdrechter. De consulent van de sociale dienst jeugdrechtbank zal de vraag eerst bespreken met de instelling. Daarna zal hij zijn advies voorleggen aan de jeugdrechter. Die beslist dan of de nieuwe bezoekregeling toegestaan is. Hiertegen is beroep mogelijk.

Bij een plaatsing in een publieke jeugdinstelling heeft elk familielid (jij, voogd en provoogd, grootouders, broers en zussen, soms ook tantes en ooms) het recht om een jongere te bezoeken. Ook vrienden en andere familieleden kunnen hem bezoeken mits toestemming van de jeugdrechter.

De bezoekuren en andere richtlijnen (bv. of bezoekers geschenken mogen meenemen), hangen af van de campus – en soms ook de afdeling – waar jouw kind verblijft: