Bezoek

Bezoek is alle dagen van de week mogelijk. Van maandag tot zondag kan de jongere twee keer per week bezoek ontvangen. Dit kan enkel op afspraak. U kan  tussen 18.00 en 21.00 uur naar het onthaal bellen (02 758 86 11) om een afspraak te maken.

De dag van het bezoek schrijf je je in aan het onthaal tussen 13 en 13.25 uur.

Het bezoek start om 13.30 uur en eindigt om 14.30 uur.

Wie

Er kunnen maximum 3 personen per week op bezoek komen. Dit is ofwel de moeder (mag ook stiefmoeder of pleegmoeder zijn),  de vader (mag ook stiefvader of pleegvader zijn), grootouders, broers zussen of  de voogd. Dit mag afwisselend (bv. de ene week komt de moeder, de andere week de vader).. Zij moeten bij het eerste bezoek een bewijs van gezinssamenstelling meebrengen, zodat ze kunnen aantonen wat de band met de jongere is. Dit document is af te halen bij de gemeente.

Indien u gescheiden bent, vragen wij u om vooraf onderling af te spreken wie wanneer op bezoek komt.

Anderen personen (tante, neef, vriendin,..) kunnen enkel op bezoek komen na overleg met de contextwerker en de schriftelijke toestemming van de Jeugdrechter. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de contextwerker.

Belangrijk!
Volwassenen dienen steeds in het bezit te zijn van hun identiteitskaart. Voogden en provoogden moeten een document meebrengen dat dit (pro)voogdijschap kan aantonen.

Wanneer kan het bezoek niet doorgaan?

Als jij of de jongere besmet of mogelijks besmet is met COVID-19.

Inschrijving

Meld je tussen 13 en 13.25 uur aan bij het onthaal, waar je wordt ingeschreven. Het zou kunnen dat je even moet wachten.

De documenten van gezinssamenstelling moet je kunnen voorleggen. 

Gsm’s, handtassen of andere bagage zijn niet toegelaten. Je kan je persoonlijke spullen opbergen in een locker.

Na de inschrijving zal de onthaalmedewerker meedelen waar je kan wachten. De jongeren worden naar de bezoekzaal gebracht.

Verloop bezoek

  • In de nasleep van COVID 19 wordt er zoveel mogelijk contact tussen de jongeren, de bezoekers en het personeel vermeden.
  • Er is koffie en thee voorzien.
  • Er is een drank/snoepautomaat. Breng geld mee als je hiervan gebruik wil maken.
  • De jongeren mogen na het bezoek niets meenemen naar hun kamer.
  • Voorwerpen uitwisselen tijdens het bezoek is niet toegestaan.

Wanneer het bezoek ten einde is, verlaat de jongere eerst de bezoekzaal. Daarna begeleidt een personeelslid je naar de uitgang.

Meebrengen

Bij het binnenkomen in de instelling krijgt de jongere instellingskledij, slippers, een paar sportschoenen en gewone schoenen. De jongere mag ook eigen kledij of schoeisel dragen. De hoeveelheid eigen kledij wordt beperkt (zie hieronder). De jongere krijgt regelmatig de kans om zijn kledij te wassen.

De bezoekers mogen voor de jongere diverse dingen meebrengen (kledij, strips, leesboeken, schoolboeken), zolang deze de maximum toegelaten hoeveelheid niet overschrijden (zie verder). Als dit maximum aantal wordt overschreden, moet het bezoek deze materialen terug mee nemen.

Maximum hoeveelheden voor elke jongere

  • Kledij: 5 lange broeken, 4 korte broeken, 7 T-shirts, 3 pulls, 2 hemden, 3 trainingsvesten, 2 pyjama, ondergoed (onbeperkt), kousen (onbeperkt), 1 paar schoenen, 1 pet, 1 muts, 1 paar handschoenen.
  • Tijdschriften, leesboeken, stripverhalen: maximum 20 stuks in totaal.
  • Schoolboeken: Onbeperkt.

Wat mogen bezoekers niet meebrengen?

De bezoekers worden aan het onthaal gecontroleerd. De onthaalbediende controleert welke zaken binnen mogen en welke niet.

Belangrijk: Tijdens het bezoek mag niets overhandigd worden!

Op de jeugdrechtbank mag je ook niets overhandigen aan de jongere (zoals bijvoorbeeld geld, kleding, voedingswaren,…). Gebeurt dit toch, dan worden deze zaken in beslag genomen en krijgt de jongere dit pas terug bij het verlaten van de instelling.