Bezoek

Bezoek is alle dagen van de week mogelijk. Van maandag tot zondag kan de jongere 1 keer per week bezoek ontvangen. Dit kan enkel op afspraak. Na 18.00 uur bel je naar het onthaal (02/758.86.11) om een afspraak te maken.

Schrijf je in aan het onthaal tussen 13.10 en 13.30 uur op de dag van het bezoek. Het bezoek start om 13.40 uur en eindigt om 14.30 uur.

Wie

Door de Covid-19-maatregelen die de Federale Regering op 16 oktober 2020 genomen heeft, mag er momenteel maar 1 persoon per week op bezoek komen. Dit is:

 • ofwel de moeder (mag ook stiefmoeder of pleegmoeder zijn) ;
 • ofwel de vader (mag ook stiefvader of pleegvader zijn);
 • ofwel de voogd.

Dit mag afwisselend (bv. de ene week komt de moeder, de andere week de vader). Als de ouders niet meer in beeld zijn, mag de opvoedingsverantwoordelijke, na goedkeuring van de directie via de contextwerker, op bezoek komen. Zij moeten bij het eerste bezoek een bewijs van gezinssamenstelling meebrengen, zodat ze kunnen aantonen wat de band met de jongere is. Dit document is af te halen bij de gemeente.

Bij gescheiden ouders wordt er op voorhand onderling afgesproken wie wanneer op bezoek komt.

Belangrijk!
Volwassenen dienen steeds in het bezit te zijn van hun identiteitskaart. Voogden en provoogden moeten een document meebrengen dat dit (pro)voogdijschap kan aantonen.

Wanneer kan het bezoek niet doorgaan?

Als jij of de jongere besmet of mogelijks besmet is met COVID-19.

Als jij of de jongere gedurende 7 dagen voor het bezoek symptomen vertoonde.

Als jij tot een risicogroep behoort :

 • ouder dan 65 jaar
 • je hebt suikerziekte, een hart long- of nieraandoening
 • je hebt een slechte gezondheid
 • je woont samen met een besmet persoon.

Inschrijving

Meld je tussen 13.10 en 13.30 uur aan bij het onthaal, waar je per bezoekersbubbel wordt ingeschreven. Het zou kunnen dat je even moet wachten. Hou de documenten van gezinssamenstelling bij de hand om ze voor te leggen.

Handtassen of andere bagage zijn niet toegelaten. Gelieve ze in de auto te laten. Als je met het openbaar vervoer komt, kan je persoonlijke spullen opbergen in een locker.
Na de inschrijving ga je per bezoekersbubbel onmiddellijk naar de bezoekzaal om plaats te nemen aan een tafel. De jongeren worden naar de bezoekzaal gebracht.

Verloop bezoek

 • Er wordt zoveel mogelijk contact tussen de jongeren, de bezoekers en het personeel vermeden.
 • Van iedere persoon wordt 1,5 meter afstand gehouden.
 • Bezoekers wassen de handen voor en na het bezoek. Een correcte handhygiëne is verplicht.
 • Elke bezoeker krijgt een mondmasker en wordt gevraagd om een correct gebruik van het mondmasker te hanteren tijdens het bezoek. Je mag je eigen mondmasker meebrengen.
 • We voorzien geen drank/eten.
 • De drank/snoepautomaat wordt niet gebruikt.
 • Het uitwisselen van voorwerpen tijdens het bezoek wordt niet toegestaan.
 • Na elk bezoek desinfecteren we de bezoekruimte en het bezoekerstoilet.
 • Na elk bezoek deponeert de bezoeker het mondmasker in de daartoe voorzien zak. De maskers worden volgens de daartoe voorziene wasvoorschriften gewassen.

Wanneer het bezoek ten einde is, verlaat de jongere eerst de bezoekzaal. Daarna begeleidt een personeelslid je naar de uitgang.

Meebrengen

Bij het binnenkomen in de instelling krijgt de jongere instellingskledij, slippers, een paar sportschoenen en gewone schoenen. De jongere mag ook eigen kledij of schoeisel dragen. De hoeveelheid eigen kledij wordt beperkt (zie hieronder). De jongere krijgt regelmatig de kans om zijn kledij te wassen.

De bezoekers mogen voor de jongere diverse dingen meebrengen (kledij, strips, leesboeken, schoolboeken), zolang deze de maximum toegelaten hoeveelheid niet overschrijden (zie verder). Als dit maximum aantal wordt overschreden, moet het bezoek deze materialen terug mee nemen.

Maximum hoeveelheden voor elke jongere

 • Kledij: 5 lange broeken, 4 korte broeken, 7 T-shirts, 3 pulls, 2 hemden, 3 trainingsvesten, 2 pyjama, ondergoed (onbeperkt), kousen (onbeperkt), 1 paar schoenen, 1 pet, 1 muts, 1 paar handschoenen.
 • Tijdschriften, leesboeken, stripverhalen: maximum 20 stuks in totaal.
 • Schoolboeken: Onbeperkt.

Wat mogen bezoekers niet meebrengen?

De bezoekers worden aan het onthaal gecontroleerd. De onthaalbediende controleert welke zaken binnen mogen en welke niet.

Belangrijk: Tijdens het bezoek mag niets overhandigd worden!

Op de jeugdrechtbank mag je ook niets overhandigen aan de jongere (zoals bijvoorbeeld geld, kleding, voedingswaren,…). Gebeurt dit toch, dan worden deze zaken in beslag genomen en krijgt de jongere dit pas terug bij het verlaten van de instelling.