Bezoek

Bezoek kan elke dag van de week, van 13.30 tot 14.30 uur. Van maandag tot zondag kan de jongere twee keer per week bezoek ontvangen. Dit gebeurt enkel op afspraak. Bel hiervoor tussen 18.00 en 21.00 uur naar het onthaal (02 758 86 11).

De dag van het bezoek schrijft u zich in aan het onthaal tussen 13.00 en 13.25 uur. Het bezoek start om 13.30 uur en eindigt om 14.30 uur.

Opgelet: om 13.25 uur wordt de inschrijving aan het onthaal afgesloten. Wees dus zeker op tijd. Hou rekening met het verkeer. Als u met het openbaar vervoer komt, is het nog ongeveer 20 minuten wandelen tot aan de instelling.

Wie

Ouders, grootouders, broer(s) en zus(sen), voogd en provoogd mogen op bezoek komen, tenzij de jeugdrechter dit verbiedt. De jongere mag maximum 3 personen per bezoekmoment ontvangen.

Belangrijk!
Bezoekers vanaf 12 jaar dienen steeds in het bezit te zijn van hun identiteitskaart. Bij een eerste bezoek moeten de bezoekers een attest van gezinssamenstelling meebrengen.
Kom je te laat voor het bezoek? Verwittig de instelling zodat je toegang nog verzekerd is.

Andere personen (tantes, ooms, vriendin, neven, nichten en andere, niet-verwante personen) kunnen enkel op bezoek komen mits schriftelijke toelating van jeugdrechter en de directie. Het psychosociaal team (contextwerker en trajectcoördinator) maakt hiervoor een inschatting of dit bezoek wenselijk is. De aanvraag hiertoe moet schriftelijk gebeuren door de jongere. De bezoekers moeten een identiteitsbewijs voorleggen.

Verloop

De bezoeker meldt zich aan bij het onthaal, waar hij of zij wordt ingeschreven. Hierbij bezorgt hij of zij de nodige documenten. Handtassen of andere bagage zijn niet toegelaten. Eventueel kan men verboden voorwerpen (o.a. gsm, aansteker …) opbergen in een afgesloten kastje in de onthaalruimte. Tijdens het bezoek kunnen drank en versnaperingen worden aangekocht via een automaat (enkel munten, geen bankkaart) die ter plaatse moeten worden geconsumeerd. Wanneer het bezoek ten einde is, verlaat de jongere eerst de bezoekzaal. Daarna zal de bezoeker door een personeelslid naar de uitgang worden begeleid.

Belangrijk!
Tijdens het bezoek mag niets overhandigd worden tussen de jongeren en hun bezoekers!

Meebrengen

De bezoekers mogen voor de jongere diverse dingen meebrengen (kledij, stripverhalen, boeken, kranten, tijdschriften …), zolang deze de maximum toegelaten hoeveelheid niet overschrijden (zie verder). De bezoeker geeft deze spullen af aan het onthaal. Persoonlijke spullen worden uitsluitend via bezoek binnengebracht (en dus niet via politie of jeugdrechtbank).

Belangrijk!
Let op dat alle spullen de naam van de jongere vermelden.

Maximum hoeveelheden voor elke jongere

  • Kledij jongens: maximum 5 lange broeken, 4 korte broeken, 7 T-shirts, 3 pulls, 2 hemden, 3 trainingsvesten, 2 pyjama's, ondergoed (onbeperkt), kousen (onbeperkt), 1 paar schoenen, 1 pet, 1 muts, 1 paar handschoenen. De kledij waarmee de jongere is toegekomen in de instelling, telt mee.
  • Kledij meisjes: maximum 5 lange broeken, 4 korte broeken, 7 topjes/T-shirts/hemden, 3 pulls, 2 rokjes/kleedjes, 3 vesten, 2 pyjama's, ondergoed (onbeperkt), kousen (onbeperkt), 1 paar schoenen, 1 pet, 1 muts, 1 paar handschoenen, 1 kousenbroek. De kledij waarmee de jongere is toegekomen in de instelling, telt mee.
  • Tijdschriften, leesboeken, stripverhalen: maximum 20 stuks in totaal.
  • Schoolboeken: Onbeperkt.