Bezoek

Ouders kunnen hun kind elk weekend en op wettelijke feestdagen bezoeken, tenzij de jeugdrechter dit heeft verboden. Dat geldt ook voor grootouders, voogd, broers en zussen. De bezoekuren zijn van 09u30 tot 11u45. Een eerste bezoek valt buiten de gewone bezoekregeling, hiervoor moet vooraf telefonisch een afspraak worden gemaakt.

Andere bezoekers – zoals een vriend(in), vrienden, buur, neven en nichten, ooms en tantes … – moeten vooraf schriftelijke toestemming krijgen van de jeugdrechter alvorens langs te komen.