Bezoek

Dag Tijdstip
Woensdag 18u30 - 20u30
Zondag 09u30 - 11u30

Ouders worden bij plaatsing van hun kind meteen verwittigd en uitgenodigd voor een eerste bezoek. Voor de volgende bezoeken gelden de normale bezoekuren op woensdag en zondag.

Het bezoek vindt plaats in een bezoekzaal waar ouders en jongere samen iets kunnen drinken. Bij voorkeur komt elke persoon slechts één keer per week langs. Het bezoek is vooral bedoeld voor de directe familie (ouders, broers, zussen en grootouders). Ook anderen kunnen op bezoek komen, mits de schriftelijke toelating van de jeugdrechter.