Cliëntoverleg

Wat?

De problemen van jongeren zijn soms complex. Het gaat niet alleen over opgroeien, maar ook over wonen, inkomen, school, pedagogische zorg, psychologische bijstand ... Soms zijn meerdere hulpverleners betrokken in één traject en raakt het overzicht zoek. Of weet men niet goed meer wie wat precies doet. Of is er afstemming nodig of geraakt het hulpverleningstraject niet opgestart. Of moet er een perspectief worden uitgewerkt voor hulpverlening na 18 jaar …

In die situaties is cliëntoverleg een mogelijkheid. Dat brengt de betrokkenen (de jongere, zijn ouders en eventueel andere belangrijke mensen uit zijn omgeving) samen rond de tafel met de hulpverleners. Bedoeling is om concrete afspraken te maken over wie wat zal doen in de hulpverlening, zodat het geheel duidelijker wordt en meer is afgestemd.

Voor wie?

Voor kinderen, jongeren en ouders in de jeugdhulp. Voor jongvolwassenen tot 25 jaar.

Hoe?

Cliëntoverleg kan zelf online worden aangevraagd via het aanvraagformulier door een jongere of ouder, vertrouwenspersoon of steunfiguur. Hulpverleners vragen een cliëntoverleg aan via de applicatie COBE.

De externe voorzitter neemt daarop contact met de aanvrager, om te weten wie best op het overleg aanwezig is. Hij organiseert het overleg, zoekt een gepast moment en nodigt de mensen uit. Eerst is er een korte kennismakingsronde. Dan moedigt de externe voorzitter iedereen aan om zijn verhaal te brengen en goed te luisteren naar elkaar. Als gespreksleider leidt hij het gesprek in goede banen. Hij is hiervoor opgeleid en dus ervaren om zo’n overleg te leiden. Daarbij kiest hij geen partij. Samen wordt een werkplan opgesteld met duidelijke afspraken. Iedereen rond de tafel krijgt dat werkplan en belooft dit uit te voeren. Er wordt een hulpverlener gekozen die dat ook mee in de gaten houdt. Hij is de hulpcoördinator. Een opvolgoverleg is altijd mogelijk. Zo kan het werkplan worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.

Kenmerken
Elke persoon die deelneemt, heeft geheimhoudingsplicht.
Een hulpverlener die de uitvoering van het werkplan mee in de gaten houdt, wordt aangesteld. Hij is de hulpcoördinator.
Cliëntoverleg is gratis. Iedereen moet akkoord gaan met het cliëntoverleg.
Jongeren en ouders zijn aanwezig bij het overleg en mogen een vertrouwenspersoon of steunfiguur meenemen, bv. een familielid, leerkracht, vriend(in) ...
Samen wordt gezocht naar de beste oplossing.
Iedereen gaat vertrouwelijk om met de uitgewisselde informatie.
Het gesprek vindt plaats op een door de deelnemers afgesproken plaats.

Door wie?

  • de teams continuïteit van de afdeling Continuïteit en toegang (Opgroeien) beoordelen de aanvraag en stellen een externe voorzitter aan
  • externe voorzitters (opgeleid door Opgroeien)

Meer weten?

Lees de folder cliëntoverleg.