Time-out

Wat?

Soms riskeert het verblijf van een jongere in een voorziening te blokkeren. Een herstelgerichte time-out in een gemeenschapsinstelling brengt dan even rust in de hulpverlening en de hulpverleningsrelaties. Dat schept kansen om te herbronnen en is gericht op herstel. Na de time-out gaat de jongere terug naar de voorziening waar hij verbleef.

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren die verblijven in een voorziening.

Hoe?

Een time-out verloopt volgens gemaakte afspraken tussen voorzieningen, organisaties die verblijf aanbieden en gemeenschapsinstellingen, al dan niet geregeld via een protocol of convenant.

Door wie?

  • gemeenschapsinstellingen (Opgroeien);
  • sommige voorzieningen gesubsidieerd door het VAPH;
  • sommige voorzieningen gesubsidieerd door Opgroeien;
  • sommige kinderpsychiatrische diensten.

Meer weten? Ga naar de rubriek Organisaties of neem een kijkje op de professionele site.