Onthaal, info en advies

Wat?

Iedereen heeft wel eens een vraag of een probleem. Een jongere kan hiervoor meestal terecht bij ouders, familie, vrienden of iemand anders uit de directe omgeving, zoals op school. Ouders van jonge kinderen kunnen ook aankloppen bij de regioverpleegkundigen Kind en Gezin (Opgroeien).

Sommige diensten kunnen - vrijblijvend - praktische informatie en advies geven en zo iemand snel op weg helpen:

  • voor jonge kinderen: de inloopteams Kind en Gezin (Opgroeien);
  • voor jongvolwassenen: de centra algemeen welzijnswerk (CAW) of jongeren advies centra (JAC);
  • voor schoolgaande kinderen en jongeren: de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Deze diensten bieden – los van het probleem - onthaal, vraagverheldering, aanbodverheldering, hulpverleningsvoorstel, verwijzing, korte hulp en informatie. Ze zijn laagdrempelig en worden diensten van de brede instap genoemd. Contact opnemen met deze diensten kan op diverse manieren: telefonisch, online, face to face ...

Zorgen over eventuele kindermishandeling? De vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) zijn er voor informatie en advies.       

Voor algemene vragen en advies zijn er ook diensten nog vóór er sprake is van jeugdhulp, zoals:

Voor wie?

Iedereen - kinderen, jongeren, ouders, gezinnen, hulpverleners, scholen, leerkrachten, huisartsen ... - die vragen heeft bij gezin en opvoeding kan informatie en advies inwinnen.

Hoe?

Dit is hulp waar men zelf naartoe kan stappen, de zogenaamde rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Het gaat over ambulante jeugdhulp: men gaat dus ter plaatse bij een organisatie of dienst.

Door wie?