Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTJ) is hulp waar je zelf - zonder al te veel administratie en zonder aanvraagprocedure - terecht kan. Het is dus laagdrempelige jeugdhulpverlening: je kan er als jongere of ouder zélf naartoe om informatie, hulp, ondersteuning … te vragen. Ook een jeugdhulpaanbieder kan voor jou naar deze diensten stappen.

Het gaat over:

Er bestaan ook diensten die wel voor iedereen toegankelijk, maar toch gespecialiseerd zijn. Daar kan je terecht met heel specifieke problemen of vragen. Het zijn:

Meer weten? Lees de folder voor ouders of de folder voor jongeren.