CANO

CANO staat voor Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Het samenwerkingsverband omvat meerdere organisaties verspreid over Vlaanderen. Ze richten zich op adolescenten, én hun leefomgeving, die kampen met zware problemen op diverse vlakken (persoonlijk, in gezin, familie, vrienden, vrije tijd, opleiding / werk, hulpverlening, huisvesting …) en die een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening kennen. Daarbij hanteren de organisaties expliciete begeleidings- en behoudsengagementen. Dat betekent dat ze zelf geen uitsluiting of nieuwe breuken voor hun jongeren teweeg brengen. Dat maakt een voldoende continu begeleidingsproces mogelijk voor deze kwetsbare groep binnen de jeugdhulp.

Hun gemeenschappelijke en specifieke visie op hulpverlening is vastgelegd in een protocol. De CANO-voorzieningen hebben ook een kwaliteitslabel, als erkenning voor de in deze centra ontwikkelde expertise.

Meer weten? Neem een kijkje bij CANO Vlaanderen.