IROJ

De kernopdracht van het intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp IROJ is de monitoring van het jeugdhulplandschap in de eigen regio. Dat omvat de beleidscyclus van inventariseren, analyseren, remediëren, beleidsaanbevelingen formuleren en verbeteracties uitvoeren.

Het IROJ bestaat uit:

  • cliëntvertegenwoordigers,
  • vertegenwoordigers uit de zes sectoren van integrale jeugdhulp,
  • de intersectorale toegangspoort,
  • de dienst voor pleegzorg,
  • de kinderpsychiatrie,
  • de jeugdmagistratuur,
  • de provincie of VGC,
  • een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap.

Meer weten? Neem een kijkje op de IROJ-site.