Ketenaanpak intrafamiliaal geweld

De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld is een samenwerkingsverband tussen partners uit drie sectoren: politie en parket, hulpverlening en bestuur. Kernpartners zijn de vertrouwenscentra kindermishandeling, centra voor algemeen welzijnswerk, Opgroeien, vertegenwoordiging vanuit de regionale netwerken geestelijke gezondheidszorg, Justitiehuizen, lokale politie en parket.

De kernpartners, eventueel aangevuld met netwerkpartners, spreken per regio af hoe ze in concrete situaties informatie delen. Zo komen ze tot een gecoördineerde samenwerking en een multidisciplinaire aanpak in de betrokken gezinnen.

Veilig Thuis

Eén vorm van ketensamenwerking is Veilig Thuis, de koepelterm voor initiatieven in verschillende Vlaamse regio’s die zich richten op gezinnen waar er:

  • meermaals geweld voorkomt;
  • sprake is van een meervoudige problematiek;
  • onveiligheid is voor directe en indirecte (bv. kinderen getuigen van geweld) slachtoffers.

Gezinnen komen bij Veilig Thuis terecht na aanmelding door een professional, bv. een hulpverlener, arts of politie-inspecteur. Veilig Thuis zoekt samen met verschillende diensten en het gezin naar oplossingen om:

  • het geweld te stoppen,
  • herhaling van geweld te voorkomen,
  • beschermende factoren in een gezin te vergroten.

Meer weten? Neem een kijkje bij Veilig Thuis.

Screenshot van een filmpje. Een tekening van een familie die op maat wordt ondersteund.