Netwerken GGZ

Het decreet betreffende de organisatie en ondersteuning van het geestelijk gezondheidsaanbod omvat alle bestaande regelgeving van de sectoren in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de krijtlijnen van het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid zijn daarin definitief vastgelegd. Nieuwe concepten als netwerken, functies en programma’s, maar ook ervaringsdeskundigheid zijn kernbegrippen in het decreet. Het kaderdecreet voorziet ook een juridische basis voor de erkenning, programmatie en samenstelling van de netwerken geestelijke gezondheid.

Meer weten? Neem een kijkje bij de netwerken GGZ.

Hulpprogramma ‘gespecialiseerde GGZ in de jeugdhulp’

Jongeren in de jeugdhulp hebben steeds meer te maken met een meervoudige problematiek. Een goede samenwerking tussen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en andere partners in de jeugdhulp, de context en de jongeren zelf is dus cruciaal. Voor jongeren in residentiële voorzieningen en de gemeenschapsinstellingen is een nieuw hulpprogramma ontwikkeld:  ‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in jeugdhulp verblijven’.

  • Voor jongeren in de gemeenschapsinstellingen: een structurele inbedding van de reeds bestaande projecten outreach.
  • Voor jongeren in een private residentiële voorziening: een uitbreiding van de mogelijkheden om intensief samen te werken met de geestelijke gezondheidszorg.