Eén gezin één plan

Kinderen, jongeren en hun ouders maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij de gezinnen. Ook kennen de crisisnetwerken een sterke aantrekking voor vragen naar directe ondersteuning. Om deze trend te keren en gezinnen te ondersteunen - ook in wachtperiodes -, wordt meer geïnvesteerd in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Met als vertrekpunt ‘1 gezin = 1 plan’. Dat heeft geleid tot het vormen van regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp.

Momenteel zijn er 15 regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp actief. Elk samenwerkingsverband krijgt 1 miljoen euro van de Vlaamse overheid om minimaal 200 extra gezinnen te begeleiden. In totaal zullen zo 2.400 gezinnen extra geholpen worden.

Binnen de maand geholpen

Centraal is dat elke hulpvraag binnen de maand wordt beantwoord. Vanaf dan blijft de hulp aanwezig bij de jongere en het gezin, ook in periodes waarop gewacht wordt op het meest geschikte aanbod om de hulpvraag te beantwoorden. In complexere situaties, waar bv. verschillende organisaties met 1 gezin werken, wordt 1 plan uitgewerkt.

Welzijn én onderwijs

De regionale samenwerkingsverbanden bestaan uit diverse organisaties en diensten uit welzijn en onderwijs (algemeen welzijnswerk, CLB, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, organisaties voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, lokale besturen …).

Meer weten? Neem een kijkje op de website 1G1P of op onze site.