Sociale diensten jeugdrechtbank

Wanneer een jeugdrechter betrokken is bij de hulpverlening, spreken we van gerechtelijke jeugdhulp. Enkel het parket (Openbaar Ministerie) kan bepalen wanneer er een jeugdrechter ingeschakeld wordt. De jeugdrechter grijpt in bij twee soorten situaties:

  • Het kind of de jongere bevindt zich in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) en gerechtelijke jeugdhulp is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de minderjarige veilig, geliefd en omringd kan opgroeien.
  • Het kind of de jongere heeft een jeugddelict gepleegd.

De jeugdrechter wordt bijgestaan door de sociale dienst jeugdrechtbank. Deze dienst:

  • voert onderzoeken van maatschappelijke aard uit;
  • formuleert voorstellen van jeugdhulp naar de jeugdrechter;
  • zorgt ervoor dat de opgelegde maatregelen uitgevoerd kunnen worden en lopen een traject met het kind of de jongere, zijn ouders en hun netwerk met als doel dat het kind of de jongere veilig, geliefd en omringd kan opgroeien.

Meer informatie?
Lees de jongerenbrochure 'Jij en de jeugdrechtbank' of neem contact op.

De wachtruimte van een SDJ