Jeugdbescherming

De ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en de sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ) hebben de maatschappelijke opdracht om tussen te komen in verontrustende situaties. Het OCJ en SDJ helpen zo de ontplooiingskansen en de (toekomstige) veiligheid van een minderjarige te verzekeren. Het onderzoek naar de maatschappelijke noodzaak (Mano) staat steeds in functie hiervan. Er is sprake van verontrusting wanneer:

  • de ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigd worden (de provisie-, protectie- of participatierechten van de minderjarige worden geschonden) en/of
  • de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een minderjarige of van één of meer gezinsleden worden aangetast.

Van elke jeugdhulpaanbieder wordt verwacht dat hij kan omgaan met verontrustende situaties. Als je twijfelt, doe beroep op je team om mee de risico’s in te schatten.

Vrouw met Aziatische roots houdt haar dochter in haar armen