Behandeling en training

Wat?

Bij specifieke problemen kan een gerichte behandeling of training zinvol of nuttig zijn:

  • behandeling gaat over het aanbieden van hooggespecialiseerde of therapeutische hulp;
  • training is een pakket om specifieke vaardigheden aan te leren.

Behandeling kan zowel individueel als in groep zijn, en is gericht op diverse doelgroepen:

  • behandeling bij het VAPH is vooral gericht op het verhogen van het fysiek, emotioneel ... functioneren van kinderen en jongeren met een (vermoeden van) handicap;
  • behandeling bij jongeren met psychische en psychiatrische problemen is erop gericht hen te leren omgaan ermee en de problemen te verbeteren of op te heffen;
  • voor pleegkinderen en -jongeren met ernstige gedragsproblemen is behandelingspleegzorg mogelijk. Dit gaat samen met verblijf in een pleeggezin.

Behandeling gebeurt in een voorziening (ambulant), al dan niet gekoppeld aan verblijf in die voorziening (residentieel).

Een training kan individueel of in groep zijn. Het richt zich tot minderjarigen met een (vermoeden van) handicap, of tot jonge kinderen en hun ouders. Naargelang de vraag of ondersteuningsnood worden andere vaardigheden getraind.

Voor wie?

Behandeling is voor pleegkinderen en -gasten met ernstige gedrags- en emotionele problemen en hun pleeggezin, minderjarigen met geestelijke gezondheidsproblemen of een (vermoeden van) handicap.

Trainingen zijn gericht op ouders, voor het aanleren van vaardigheden rond opvoeding, al dan niet samen met hun jonge kinderen. Er zijn ook trainingen voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap. Dan gaat het vooral over het aanleren van vaardigheden.

Hoe?

Er kan zelf contact worden opgenomen met:

  • een CKG voor een ouder-kind training,
  • een CGG voor de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen,
  • diensten van het VAPH voor minder intensieve vormen van training en behandeling.

Dit is de zogenaamde rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Enkel voor intensieve vormen van behandeling en training voor personen met een handicap en voor behandelingspleegzorg moet de vraag gesteld worden via een hulpverlener aan de intersectorale toegangspoort. Omdat deze behandeling of training ingrijpend en intensief is, gaat die na of de vraag wenselijk en nodig is. Dit is de zogenaamde niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Door wie?

Behandeling

Training