Observatie- en behandelcentrum (OBC)

Wat?

Een observatie- en behandelcentrum OBC biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun context wanneer hun ontwikkeling vastloopt door een complex samenspel van individuele en sociale factoren.

In een OBC kan je terecht voor diagnostiek, behandeling en verblijf. Een interprofessioneel team brengt samen met de kinderen, jongeren en hun context in kaart wat er aan de hand is, en gaat samen met hen op zoek hoe er terug groei en ontwikkeling op gang kan worden gebracht.

Diagnostiek en behandeling zijn hierbij meestal nauw verweven: al doende interveniëren brengt meer diagnostische duidelijkheid over welke evolutie nog mogelijk is in de complexe psychosociale patronen die het dagelijks leven van kinderen, jongeren en hun context bemoeilijken.

Waar nodig zal een OBC na een diagnostiek- en/of behandelperiode, samen met kinderen, jongeren en hun context, gericht op zoek gaan naar verdere ondersteuning.

Voor wie?

Een OBC richt zich tot kinderen en jongeren met psychosociale ontwikkelingsnoden en hun context.

De opnameleeftijd situeert zich principieel tussen 3 en 21 jaar, maar kan aangepast worden, rekening houdend met de noden en mogelijkheden van de kinderen of jongeren en hun context, en met de opvangmogelijkheden van het OBC in kwestie.

Hoe?

De begeleiding en ondersteuning varieert naargelang de noden en mogelijkheden van de context: van enkele maanden tot maximaal twee jaar, en kan indien nodig nog verlengd worden met één jaar.

Het aanbod wordt steeds afgestemd op maat van kind of jongere, en kan bestaan uit:

  • leefgroepwerking,
  • individuele begeleiding,
  • therapie en gezinsgericht aanbod.

In een OBC kan je ook terecht voor ambulante of mobiele diagnostiek en/of behandeling zonder verblijf in een leefgroep.

Door wie?

De observatie- en behandelcentra worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Een muur vol mooie grafitti, we zien een schim van een jongere die er voorbij wandelt.