Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)

Wat?

De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) bieden pedagogische begeleiding aan gezinnen met opvoedings- of gezinsproblemen, zolang de problemen nog niet van die aard zijn dat ze niet op korte tijd kunnen worden opgelost of verbeterd.

Voor wie?

Een CKG richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0-6-jarigen). Het gaat vooral over situaties waarbij:

  • het gezin een hulpvraag stelt;
  • de opvoeding voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen;
  • een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief biedt op verandering.

Hoe?

De CKG bieden een breed scala aan hulp, zoals thuisbegeleiding, ambulante trainingen of ambulante en korte opvang. Je kan er als ouder zelf naartoe stappen, het gaat dus over zogenaamde rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Enkel voor langdurige residentiële opvang moet de intersectorale toegangspoort zijn goedkeuring geven. Omdat deze vorm zo intensief en ingrijpend is, wordt de tijd genomen om te onderzoeken of de vraag nodig en wenselijk is. Dit is de zogenaamde niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Door wie?

De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Meer weten? Neem een kijkje op de site van de CKG.

We zien een vrouwenhand die op haar schoot het hand van een kind vasthoudt