Begeleiding

Wat?

Als een eenvoudig antwoord niet volstaat voor een vraag rond opvoeding, gezin, geestelijk welzijn, handicap ..., dan kan begeleiding of ondersteuning zinvol of nodig zijn.

Binnen de jeugdhulp is er een groot aanbod waar begeleiding automatisch deel van uitmaakt. De vorm van de begeleiding hangt af van de vraag of ondersteuningsnood:

 • kortdurend en niet frequent, maar ook langdurig en intensief;
 • aan huis (mobiel) of in een voorziening (ambulant);
 • gericht op het kind of de jongere als persoon, of op zijn gezin en omgeving;
 • individueel - dus met het kind of de jongere alleen - of in groep.

Begeleiding is meestal pedagogisch en/of psychosociaal maar kan ook heel specifiek zijn:

 • procesbegeleiding in de opmaak van een ondersteuningsplan, persoonlijke assistentie en individuele materiële bijstand voor personen met een handicap;
 • begeleiding voor (pleeg)gezinnen, pleegkinderen en pleeggasten;
 • begeleiding in crisissituaties;
 • begeleiding om zelfstandig te gaan wonen;
 • begeleiding voor jongeren die grensoverschrijdend gedrag stellen, of voor minderjarigen die slachtoffer zijn;
 • begeleiding voor bezoeken aan ouders in detentie of tussen kinderen en een gescheiden ouder;
 • begeleiding voor aanstaande ouders;
 • begeleiding voor situaties met een vermoeden van kindermishandeling;
 • ondersteunende begeleiding in de vorm van specifieke projecten, bv. stapprojecten.

Voor wie?

Begeleiding richt zich tot kinderen, jongeren en hun gezinnen (of context). Sommige vormen van begeleiding zijn gericht op specifieke groepen, zoals:

 • slachtoffers;
 • jongeren die alleen willen gaan wonen;
 • gescheiden ouders en hun kinderen;
 • kinderen en jongeren met ouders in detentie;
 • bij kindermishandeling;
 • pleegkinderen en -gasten (altijd met verblijf);
 • ...

Hoe?

De meeste vormen van begeleiding kan men zelf aanvragen bij een voorziening of dienst, dat is de zogenaamde rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Begeleiding in crisissituaties loopt steeds via het crisismeldpunt.

Door wie?