Organisatie voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ)

Wat?

De organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ) bestaan sinds 2014. Er wordt niet meer gesproken over erkenningen in een bepaalde categorie, maar over erkenningen van organisaties voor bijzondere jeugdzorg met modules verblijf, dagbegeleiding in groep, contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen … Dat speelt in op de vraag naar flexibel inzetbare modules die de vraag van het kind of de jongere makkelijker kunnen volgen.

De OVBJ bieden één of meerdere van volgende typemodules aan:

  • module contextbegeleiding (laagintensief, breedsporig, kortdurend intensief, kortdurend  krachtgericht of delictgericht)
  • module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (het vroegere BZW)
  • module begeleiding in een kleinschalige wooneenheid
  • module dagbegeleiding in groep (de vroegere dagcentra)
  • module (beveiligend) verblijf (residentieel)
  • module ondersteunende begeleiding
  • module kortdurend (crisis)verblijf

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp.

Hoe?

Door wie?

De organisaties voor bijzondere jeugdzorg zijn erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Een leefruimte waar een klein jongtje samen met een jonge vrouw op de Nintendo Wii aan het spelen is.