Administratie en registratie

Formulieren

Aanvraag van de erkenning van een OVBJ, OOOC, CIG, dienst CAH en organisatie voor NAFT

Wijziging van de erkenning van een OVBJ, OOOC, CIG, dienst HCA, dienst CAH en dienst voor Pleegzorg

We werken niet langer met aanvraagformulieren tot wijziging van de erkenning van een voorziening.

Nieuwe werkwijze om een wijziging van erkenning van jouw voorziening door te geven:

  • Stuur een e-mail naar voorzieningenbeleid@opgroeien.be om aan te geven dat je een wijziging wil doorvoeren.
  • Je ontvangt een uittreksel van je huidige erkenning, aangevuld met een administratief luik.
  • Breng de wijzigingen via track changes of in kleur duidelijk aan op het uittreksel en vul het administratieve veld volledig in: naam directie, korte omschrijving van de wijziging, gewenste datum in werking treden wijziging, datum indienen aanvraag, ondertekening.
  • Bezorg het document als pdf aan voorzieningenbeleid@opgroeien.be én aan de regionale beleidsmedewerker van Voorzieningenbeleid.
  • De regionale beleidsmedewerker zal dan met jou contact opnemen voor verdere afhandeling van de gevraagde wijziging.

Het aangetekend versturen van de gevraagde wijziging is dus niet meer nodig (zie ook artikel 62 en 63 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 over de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp).

Welke kosten komen in aanmerking voor "bijzondere kosten"?

Alleen “buitengewone medische kosten” en “uitzonderlijke kosten” komen in aanmerking voor subsidiëring als bijzondere kosten.

Voor de "buitengewone medische kosten" gaat het in principe enkel om niet courante medische of paramedische behandelingen bvb. psychotherapie, logopedie, orthodontie, hospitalisatie. Gewone doktersconsultaties en medicatie komen dus niet in aanmerking (deze zijn inbegrepen in de werkingskosten binnen de enveloppefinanciering). De terugbetaling is beperkt tot het remgeld en er is bovendien een vrijstelling van 1.000 EUR per dossier. Deze vrijstelling geldt dus per behandeling maar is wel éénmalig en kan desgevallend doorlopen over meerdere kalenderjaren totdat de behandeling beëindigd is:  

  • Voor een orthodontische behandeling wordt er maar terugbetaald aan de officiële RIZIV-tarieven volgens de nomenclatuurnummers, eventueel verminderd met de tussenkomst van de mutualiteit voor wat betreft de “honoraria” (o.m. 305616). Voor wat de apparatuur betreft (305631 en 305675) subsidiëren wij altijd de werkelijk betaalde bedragen verminderd met de eventuele tussenkomst.
  • Voor een ziekenhuisfactuur dien je er rekening mee te houden dat de opleg verblijfskosten niet in aanmerking komt voor subsidiëring.

Voor de “uitzonderlijke kosten”, en eventueel schadegevallen, dien je vooraf altijd een goedkeuring te verkrijgen van voorzieningenbeleid Jeugdhulp. Dat kan gaan om bvb. begrafeniskosten, uitzonderlijk hoge schoolkosten, uitzonderlijke vervoerkosten,  enz. Je stuurt hiertoe een schriftelijke aanvraag met de nodige informatie en motivatie naar het secretariaat van de afdeling Voorzieningenbeleid (voorzieningenbeleid@opgroeien.be). Ook hier geldt er een vrijstelling van 1.000 EUR per dossier.

De verrekening van de bijzondere kosten gebeurt zoals voor het zakgeld ook op jaarbasis, via de jaarafrekening bijkomende kosten. Vul voor de bijzondere kosten een excelformulier in met een gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten per dossier.

Meer informatie? Contacteer Geert De Sloovere (0499 59 48 92).

Tijdlijn administratieve verwachtingen

7 januari: de voorzieningen met een module positieve heroriëntering dienen een overzicht in van het aantal coachings van het vorige jaar, ter verrekening van de capaciteit in Binc
(voorzieningenbeleid@opgroeien.be)

15 januari: de diensten herstelgerichte afhandeling dienen het aantal dossiers van vorig jaar voor de bepaling van de enveloppe
(geert.desloovere@opgroeien.begeert.michiels@opgroeien.be)

15 januari: de pleegzorgdiensten dienen het aantal modules in dat per 31/12 van het voorgaande jaar gerealiseerd zijn voor de bepaling van de enveloppe
(geert.desloovere@opgroeien.bebenedikte.vandenbruel@opgroeien.be)

20 januari: de inrichtende machten dienen de tool enveloppeberekening in dienst op 1 januari en anciënniteitsberekening van nieuwe personeelsleden in voor de bepaling van de enveloppe
(geert.desloovere@opgroeien.be)

28 (of 29) februari: alle dossiers in Binc van het voorgaande jaar zijn correct en volledig ingevuld en het modulair kwartaal van alle kwartalen van het vorige jaar hebben de status ‘verzonden’ (Binc)

31 maart: de inrichtende machten dienen de tool afrekening van kosten boven enveloppe in (zakgeld, autonoom wonen, Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT), bijzondere kosten)
(geert.desloovere@opgroeien.be)

31 maart: de diensten voor pleegzorg dienen de tool vergoedingen aan de pleegzorgers van het voorbije jaar in
(geert.desloovere@opgroeien.be)

30 april: het modulair kwartaal van het eerste jaarkwartaal in Binc is ingevuld en verzonden (Binc)

1 juni: alle voorzieningen dienen hun kwaliteitsverslag in
(voorzieningenbeleid@opgroeien.be)

30 juni: alle inrichtende machten dienen hun jaarrekening in
(geert.desloovere@opgroeien.be)

31 juli: het modulair kwartaal van het tweede jaarkwartaal in Binc is ingevuld en verzonden (Binc)

31 oktober: het modulair kwartaal van het derde jaarkwartaal in Binc is ingevuld en verzonden (Binc)

Informatie nodig over Binc? Neem een kijkje in het luik 'Werking'.

Zoek je een rondzendbrief of de aanvraagformulieren van een rondzendbrief? Neem een kijkje bij 'Rondzendbrieven en regelgeving'.