Gezondheid

meisjes met smartphone

Er zijn meerdere essentiële aspecten die aan bod moeten komen in het pedagogisch profiel van je jeugdhulporganisatie om erkend en gesubsidieerd te worden.

Dit geldt onder meer voor gezonde voeding, aandacht voor een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling en omgaan met middelengebruik. In de luiken hieronder vind je hierover meer informatie, uitgewerkt door het Vlaams Instituut Gezond Leven en VAD.

De thema’s delen in hun uitwerking dezelfde principes: evidence-based, procesmatig, participatief en op maat van jouw organisatie. Wie al eerder een beleid rond een van deze thema’s heeft uitgewerkt, zal heel wat principes herkennen.

Leren proeven, gezonde menu’s bereiden, omgaan met wie voedsel weigert, samen komen tot afspraken over eten … Iedereen zit wel eens met z’n handen in het haar erover. Maar … you’re in for a treat!

Vlaams Instituut Gezond Leven ondersteunt je graag in jouw werk rond gezonde voeding.

  • Maak samen je collega’s, kinderen, jongeren en gezinnen warm voor gezonde voeding.
  • Doe een scan van jullie beginsituatie op vlak van aanbod en breder het volledige voedingsbeleid.
  • Neem samen zeven stappen om te komen tot een gedragen voedingsbeleid.
  • Snuister eens in de inspirerende praktijken.
  • Sluit je aan bij de vormingen: Gezonde Kost of Gezonde Gasten of iets volledig op jullie maat.

Je kan steeds terecht bij Tine Vangroenweghe, stafmedewerker jeugdhulp. Voor lokale ondersteuning brengt zij je in contact met een medewerker van jullie Lokaal Gezondheidsoverleg.

Werken rond gezonde voeding is werken aan kwaliteit. Opgroeien plaatst het dan ook zorgvuldig onder het ‘pedagogisch profiel’ binnen het kwaliteitsdecreet. Voeding wordt benoemd als een essentieel aspect van de hulpverlening die jullie bieden. Daarbinnen is nood aan een positief leefklimaat waar werken aan voeding gekenmerkt wordt door een evenwicht tussen structuur en flexibiliteit, veiligheid, vertrouwen, onderling respect, ondersteuning en groeimogelijkheden.

logo Gezond Leven

Jongeren in de jeugdhulp worden - net als alle jongeren - wel eens verliefd en experimenteren met seksualiteit, online en offline. De context waarin ze leven kan wel voor extra uitdagingen zorgen: ze hebben vaak minder positieve rolmodellen om zich aan te spiegelen, hebben soms seksuele trauma's ervaren of hebben minder privacy in de voorziening waar ze verblijven.

Sensoa helpt je op weg om te werken rond een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling.

  • De beleidstool Grenswijs helpt je om stap voor stap een beleid op te stellen, vertrekkende van de situatie van jouw organisatie.
  • Fris op wat een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling inhoudt op Sensoa.be.
  • Bekijk leuke vormingsmaterialen voor een seksuele voorlichting in groep, of één-op-één.
  • Weten hoe je kan reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in je organisatie? Verdiep je in het Sensoa Vlaggensysteem.
  • Boek een opleiding op maat van jouw organisatie, bv. over seksuele gezondheid, hoe je een leuke vorming geeft, hoe je een beleid opzet of hoe je reageert op seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Heb je nog vragen over het aanbod van Sensoa? Mail naar info@sensoa.be.

Logo Sensoa

 

Alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken zijn een realiteit in onze samenleving. Jongeren in de jeugdhulp hebben vaak te maken met risicofactoren die ervoor kunnen zorgen dat ze er sneller mee in de problemen komen.

Preventief werken, signalen vroegtijdig opmerken en er mee aan de slag gaan, zijn dan ook essentieel in een kwaliteitsvol hulpverleningsaanbod. Werk maken van een alcohol- en drugbeleid is inzetten op kwaliteit in de jeugdhulp.

VAD, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, helpt je op weg:

Meer weten over het aanbod van VAD voor de jeugdhulp? Schrijf in op de digitale nieuwsbrief preventie of de nieuwsflash jeugdhulp van VAD. Neem hiervoor contact op met inge.baeten@vad.be.

Voor advies en consult, vorming en het coachen van een alcohol- en drugbeleid in de praktijk werkt VAD samen met een netwerk van regionale preventiewerkers tabak, alcohol en andere drugs, verbonden aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Vind hier jouw regionale preventiewerker.

logo VAD