Gezinshuizen

Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van residentiële jeugdhulp met doorgedreven gezinsklimaat.

Gezinshuisouders bieden 24/7 ondersteuning en zorg - zoals in een gezin - aan kinderen en jongeren die bij hen zijn geplaatst. Het gaat over kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig intensieve en professionele hulp buiten het eigen gezin nodig hebben, meestal door beschadigende ervaringen en/of een complexe problematiek.

De rondzendbrief van 20 december 2021 riep jeugdhulpvoorzieningen op tot reconversie, onder meer naar gezinshuizen. Verschillende organisaties tekenden hierop in. De eerste gezinshuizen starten in het najaar van 2023.

Gezinshuizen worden ingeschreven als module onder een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ) in het BVR van 5 april 2019. Het ontwerpbesluit wordt geagendeerd op de Vlaamse Regering en is vooraf besproken met werkgeverskoepels en het Raadgevend Comité. 

Interesse om je kandidaat te stellen als gezinshuisouder? Neem een kijkje op www.gezinshuizen.be

Overzicht gezinshuizen

OpstartdatumInitiatiefnemerAantal gezinshuizen
1e kwartaal 2024Steevliet  1 gezinshuis 
 Ruyskensveld4 gezinshuizen
 aPart 1 gezinshuis
 Tonuso3 crisisgezinshuizen Brussel-Halle-Vilvoorde (project)
2e kwartaal 2024Steevliet2 gezinshuizen
3e kwartaal 2024Lia4 gezinshuizen
 SOS Kinderdorpen3 gezinshuizen
 Elegast1 gezinshuis
4e kwartaal 2024Emmaüs 1 gezinshuis
 Koraal1 gezinshuis
 OLO-Rotonde3 gezinshuizen
 Bethanië4 gezinshuizen 
 Jeugddorp4 gezinshuizen
 HSA3 gezinshuizen
 CKG Zorgbedrijf1 gezinshuis
2025Emmaus2 gezinshuizen
 Cirkant1 gezinshuis

Voor kandidaat-gezinshuisouders: neem een kijkje op de website Gezinshuizen

Meer weten over het reconversietraject? Ga naar de themapagina.

Op vrijdag 17 november 2023 keurde de Vlaamse Regering de regelgeving over gezinshuizen goed. De bepalingen over gezinshuizen treden in werking op 1 december 2023.

De gezinshuisouder werkt onder het statuut van huisarbeider als medewerker van een moederorganisatie die erkend en gesubsidieerd wordt door Opgroeien.

Een gezinshuisouder voldoet aan de volgende bijzondere voorwaarden:

  • een gezinshuisouder heeft een menswetenschappelijk diploma, minimaal bachelorniveau, of voldoende relevante ervaring;
  • een gezinshuisouder wordt geselecteerd op basis van een onderbouwde screening waarbij rekening gehouden wordt met:
  1. de pedagogische draagkracht om de opgevangen minderjarigen een stabiel leefklimaat te bieden;
  2. de materiële mogelijkheden;
  3. de nodige competenties en persoonlijkheidskenmerken om adequaat om te gaan met complexe opvoedingssituaties in een gezinshuis;
  4. de gezinssituatie en sociale context van het gezin.

Interesse om gezinshuisouder te worden? Neem een kijkje op www.gezinshuizen.be.

Meer info

Interesse om te starten met gezinshuizen? Neem contact op met initiatiefnemers en/of de pleegzorgdienst uit je regio.

Kandidaat gezinshuisouders vinden ook meer info op www.gezinshuizen.be.

Contactpersonen binnen Opgroeien