Jeugdhulp en vrije tijd

Het recht op vrije tijd is een basisrecht voor elk kind, verankerd in het kinderrechtenverdrag. 

Eerder onderzoek toont aan dat de realisatie van het recht op vrije tijd nog altijd niet evident is voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp, en breder voor kinderen in een kwetsbare situatie. De resultaten en aanbevelingen uit dat onderzoek resulteerden in verschillende projecten en initiatieven om duurzame bruggen te bouwen tussen vrije tijd en jeugdhulp. Zoals de projecten ‘Maak tijd vrij’ en ‘Maak samen tijd vrij’, Generatie Veerkracht, Veerkracht versterken en de ‘Over Drempels’ projecten. En uiteraard wordt er verder gewerkt aan de structurele inbedding en uitbreiding van Overkop.

Een aantal elementen komen in de verschillende onderzoeken, initiatieven en projecten terug. Er wordt opgemerkt hoe moeilijk het is om de bruggen tussen de verschillende partners te verduurzamen en te verbreden.  De werelden tussen jeugdhulp en jeugdwerk/vrije tijd blijken soms nog erg ver uit elkaar te liggen. Binnen de residentiële jeugdhulp is het creëren van een evenwicht tussen poortwachter en bruggenbouwer geen evidentie. Uit evaluaties blijkt ook dat de stem van de kinderen en jongeren in de jeugdhulp vaak nog weinig prominent aanwezig is. 

Het onderzoek ‘Vrije tijd op de brug tussen jeugdhulp, jeugdwerk en andere vrijetijdsaanbieders’ van AP Hogeschool, in opdracht van Opgroeien en in nauwe samenwerking met Departement Cultuur, Jeugd & Media, bouwt verder op deze bevindingen en geeft bijkomende handvaten aan organisaties, lokale besturen én beleid om dit recht ten volle te kunnen garanderen.

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport.